Strona Główna

Nasza agencja zapwenia kompleksowe usługi detektywisteczne dzięki dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników. Naszym założeniem jest pomoc tym, którzy jej potrzebują, dlatego też podejmując działanie kierujemy się zasadami nie tylko etyki zawodowej ale i społecznej. Klientom zapewniamy zarówno poufność i dyskrecję, jak i szczere doradztwo. Uzyskane informacje oraz nawiązane kontakty są objęte klauzulą tajemnicy służbowej.

Zakres świadczonych przez naszą Agencję usług detektywistycznych jest bardzo szeroki. Z uwagi na indywidualny charakter trafiających do naszej Agencji zleceń każdorazowo przeprowadzamy wstępną analizę możliwości i sposobu wykonania zadania, terminów oraz kosztów. Lojalność wobec Klienta jest rękojmą zachowania tajemnicy, anonimowości oraz terminowości wykonania zlecenia.

Lata doswiadczenia dały nam szeroką sieć kontaktów i źródeł informacji. To w połaczeniu z zespołem profesjonalistów oraz nowoczesnym sprzętem zapewnia skuteczność i efektywnosć naszej pracy. Naszym celem jest dostarczenie jak najbardziej rzetelnych i sprawdzonych informacji, zgodnie z oczekiwaniami nawet najbardziej wymagających Klientów. Zleceniodawcy są na bieżąco informowani o postępach w wykonaniu zlecenia, by następnie wspólnie wypracować precyzyjne, satysfakcjonujące rozwiązanie zadania.

ADSW/Gwarancja bezpieczeństwa

ADSW działa na podstawie wpisu do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji oraz licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Wojewódzką policji, w awszelkie dzialania objete są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.