Kontakt

Telefon:

534 334 634

Email:

biuro@adsw.pl

ADSW tworzy zespół profesjonalistów.

Posiadamy duże doświadczenie a zaangażowanie i dyskrecja są naszym atutem.

 

verification code

ADSW/Gwarancja bezpieczeństwa

ADSW działa na podstawie wpisu do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji oraz licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Wojewódzką policji, w awszelkie dzialania objete są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.